Artikel

Bertumbuh Menjadi Manusia Yang Dewasa Rohani

839views

Ular-ular kecil dalam jemaat , aktivis, pengerja, hamba Tuhan, pemimpin rohani, merupakan penghalang untuk bertumbuh dalam kerohanian. Dua contoh dari ular-ular kecil yang dimaksud adalah cemburu dan iri.

Cemburu

 • Cemburu : tidak menyukai , menentang
 • Cemburu : sumber utama menyumbat sumur kebangkitan rohani (Kej 26 : 12- 16)
 • Rahel cemburu kepada Lea
 • Cemburu dapat membuat orang binasa ( Gal 5 : 21 )

 

Iri

Iri ( jealous ) : tuntutan untuk selalu menjadi no 1

 • Nama Tuhan adalah iri : Kel 34 : 14
 • Yang berhak menjadi no 1 hanya Tuhan

 

Sepuluh penyembuh bagi cemburu dan iri

 1. Hati yang murni, kita hanya mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Kita bersedia bersembunyi di balik salib.
 2. Tidak membanding bandingkan (2 Kor 10 : 12 dan Yoh 21 : 20 – 21 )
 3. Tidak bersaing, siapa yang akan menjadi terbesar ( luk 22 : 19 – 26 )
 4. Tidak peduli siapa yang memperoleh kemuliaan , Apakah kita berusaha memuliakan Allah atau mencari kemuliaan diri sendiri ( Mat 6 : 6 )
 5. Menganggap orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Penuh hormat dan mendahulukan orang lain ( Roma 12 : 10 ) Kerendahan hati adalah kunci untuk memiliki kesatuan,dan untuk mengalahkan cemburu serta iri.
 6. Memiliki janji-janji Allah bagi diri sendiri, Abraham memiliki janji-janji Allah, Abraham mau mengalah terhadap Lot ( kej 13 5 – 9 ) Tuhan memiliki janji untuk anda. Minta kepada Tuhan janji janji itu.
 7. Bila Allah menerima orang-orang lain , itu tidak berarti Ia menolakmu .
 8. Hargai fungsi anggota-anggota lain dalam tubuh Kristus ( 1 Kor 15 – 16 ) Menyadari bahwa kita semua berada dalam musim-musim yang berbeda , setiap kita memiliki waktu masing-masing untuk mendapat promosi dari Allah.
 9. Kasih Allah disempurnakan di dalam kita, kasih tidak cemburu dan tidak mencari keuntungan diri sendiri ( 1 Kor 13 : 4 -6 ) Paulus menyebut cemburu dan iri adalah sifat kanak-kanak ( 1 Kor 3 : 1 -3 , Gal 4 : 19 .
 10. Marilah kita semua bertumbuh menjadi manusia yang dewasa dalam rohani, dalam kasih dan persatuan agar berkat Tuhan terucah dalam hidup kita ( mazmur 133 : 1 – 3 )

Leave a Response